Brottmål.

Offentlig försvarare

Som misstänkt för brott har du många gånger rätt till en offentlig försvarare som tillvaratar dina intressen under såväl förundersökningen som en senare rättegång. Du bör inför ett förhör begära hos polis eller åklagare att få en offentlig försvarare och i samband med detta även begära vem som ska utses.

Målsägandebiträde

Som utsatt för brott har man i många fall rätt att få ett målsägandebiträde. Ett målsägandebiträde tillvaratar din intressen och finns vid din sida under polisförhör och eventuell rättegång. Staten står för kostnaden för målsägandebiträdet och du har rätt att begära vem som ska utses. Detta kan du göra redan i samband med polisanmälan eller inför ett första förhör.

Brottmål.

Offentlig försvarare

Som misstänkt för brott har du många gånger rätt till en offentlig försvarare som tillvaratar dina intressen under såväl förundersökningen som en senare rättegång. Du bör inför ett förhör begära hos polis eller åklagare att få en offentlig försvarare och i samband med detta även begära vem som ska utses.

Målsägandebiträde

Som utsatt för brott har man i många fall rätt att få ett målsägandebiträde. Ett målsägandebiträde tillvaratar din intressen och finns vid din sida under polisförhör och eventuell rättegång. Staten står för kostnaden för målsägandebiträdet och du har rätt att begära vem som ska utses. Detta kan du göra redan i samband med polisanmälan eller inför ett första förhör.