Migrationsrätt.

Offentligt biträde

I flera ärenden hos Migrationsverket, exempelvis ansökan om asyl, förvar och återkallelse av uppehållstillstånd har man rätt till ett offentligt biträde som ger juridiskt hjälp. Man har rätt att själv välja vem som ska utses till offentligt biträde och staten står för kostnaden. Vi åtar oss uppdrag inom alla områden där du har rätt till ett offentligt biträde.

Privat ombud

Om du har ett ärende som rör anknytning eller arbetstillstånd har du inte rätt till ett offentligt biträde. Behöver du juridiskt hjälp i dessa ärenden kan du anlita oss som ombud. Vi erbjuder hjälp med ansökningar och överklaganden, samt erbjuder konsultationer (rådgivningsamtal).

Migrationsrätt.

Offentligt biträde

I flera ärenden hos Migrationsverket, exempelvis ansökan om asyl, förvar och återkallelse av uppehållstillstånd har man rätt till ett offentligt biträde som ger juridiskt hjälp. Man har rätt att själv välja vem som ska utses till offentligt biträde och staten står för kostnaden. Vi åtar oss uppdrag inom alla områden där du har rätt till ett offentligt biträde.

Privat ombud

Om du har ett ärende som rör anknytning eller arbetstillstånd har du inte rätt till ett offentligt biträde. Behöver du juridiskt hjälp i dessa ärenden kan du anlita oss som ombud. Vi erbjuder hjälp med ansökningar och överklaganden, samt erbjuder konsultationer (rådgivningsamtal).