Våra rättsområden.

Vi arbetar dagligen med och för människor. Vi är specialiserade inom ett flertal rättsområden där människan alltid är i fokus. Klicka på var och en för att ta reda på mer.

Offentlig försvarare och målsägandebiträde

Offentligt biträde och privat ombud

Vårdnad om barn, barns boende och umgänge med barn

Omedelvart omhändertagande, upphörande av vård och umgängesbegränsning