Medarbetare.

Eva Bazo.

Advokat, delägare

Juristexaminerad vid Lunds universitet och ledamot av Sveriges Advokatsamfund. 

Åtar sig uppdrag som offentlig försvarare, målsägandebiträde och som ombud i vårdnadstvister och migrationsrättsliga ärenden. 

Ebba Gerleman.

Advokat, delägare

Juristexaminerad vid Lunds universitet och ledamot av Sveriges Advokatsamfund. 

 Åtar sig uppdrag som offentlig försvarare, målsägandebiträde och som ombud i vårdnadstvister. 

Ale Westerlund.

Advokat

Juristexaminerad vid Lunds universitet och ledamot av Sveriges Advokatsamfund.

Åtar sig uppdrag som offentlig försvarare, målsägandebiträde, offentligt biträde i mål rörande LVU och som ombud i migrationsrättsliga ärenden.