Familjerätt.

Vårdnad om barn

Som vårdnadshavare har man rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga förhållanden, såsom skolgång, sjukvård och ansökan om pass. Som ensam vårdnadshavare har man rätt att på egen hand fatta beslut i frågor om barnet. Utgångspunkten är att vårdnaden utövas gemensamt av barnets föräldrar och att de ska fatta beslut kring barnet tillsammans. Ibland kan det vara bäst barnet att en av föräldrarna har ensam vårdnad. Om inte föräldrarna är överens om vårdnaden ska utövas gemensam eller ensamt kan man begära en ändring i domstol.

Barns boende och umgänge med barn

Frågan om var barnet ska bo vid en separation mellan föräldrarna kan lösas på olika sätt. Barnet kan bo växelvist vilket innebär att barnet vistas lika mycket hos respektive förälder, eller så kan barnet ska ha sitt stadigvarande boende hos den ena föräldern och ha umgänge med den andra föräldern. Kommer man inte överens om var barnet ska bo eller hur umgänget ska se ut kan man begära ett beslut från domstol.

Familjerätt.

Vårdnad om barn

Som vårdnadshavare har man rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga förhållanden, såsom skolgång, sjukvård och ansökan om pass. Som ensam vårdnadshavare har man rätt att på egen hand fatta beslut i frågor om barnet. Utgångspunkten är att vårdnaden utövas gemensamt av barnets föräldrar och att de ska fatta beslut kring barnet tillsammans. Ibland kan det vara bäst barnet att en av föräldrarna har ensam vårdnad. Om inte föräldrarna är överens om vårdnaden ska utövas gemensam eller ensamt kan man begära en ändring i domstol.

Barns boende och umgänge med barn

Frågan om var barnet ska bo vid en separation mellan föräldrarna kan lösas på olika sätt. Barnet kan bo växelvist vilket innebär att barnet vistas lika mycket hos respektive förälder, eller så kan barnet ska ha sitt stadigvarande boende hos den ena föräldern och ha umgänge med den andra föräldern. Kommer man inte överens om var barnet ska bo eller hur umgänget ska se ut kan man begära ett beslut från domstol.