LVU.

Omedelbart omhändertagande

Om socialtjänsten bedömer att ett barn far illa i sin hemmiljö eller uppvisar ett riskfyllt beteende kan socialnämnden ta beslut om att omedelbart omhänderta barnet enligt LVU och flytta barnet från hemmet. Om ett sådant beslut tas ska en domstol slutligt avgöra om barnet ska få bo kvar hemma eller placeras utanför hemmet. Som förälder har man rätt till ett offentligt biträde under domstolsprocessen som bekostas av staten. Det offentliga biträdets uppgift är att ge juridiskt hjälp och tillvarata förälderns intressen.

Upphörande av vård

Om ett barn vårdas utanför hemmet med enligt LVU kan man som förälder begära att vården ska upphöra och att barnet ska flytta hem. Föräldern har möjlighet få utsett ett offentligt biträde som tillvaratar förälderns intressen under processen.

Umgängesbegränsning

Om socialnämnden har ett fattat beslut om att begränsa en förälders umgänge med ett barn som vårdas enligt LVU kan föräldern överklaga detta beslut till domstol. Det finns som förälder i vissa fall möjlighet att bli tilldelad ett offentligt biträde och man har alltid möjlighet att på egen hand anlita ett ombud som företräder en under processen.

LVU.

Omedelbart omhändertagande

Om socialtjänsten bedömer att ett barn far illa i sin hemmiljö eller uppvisar ett riskfyllt beteende kan socialnämnden ta beslut om att omedelbart omhänderta barnet enligt LVU och flytta barnet från hemmet. Om ett sådant beslut tas ska en domstol slutligt avgöra om barnet ska få bo kvar hemma eller placeras utanför hemmet. Som förälder har man rätt till ett offentligt biträde under domstolsprocessen som bekostas av staten. Det offentliga biträdets uppgift är att ge juridiskt hjälp och tillvarata förälderns intressen.

Upphörande av vård

Om ett barn vårdas utanför hemmet med enligt LVU kan man som förälder begära att vården ska upphöra och att barnet ska flytta hem. Föräldern har möjlighet få utsett ett offentligt biträde som tillvaratar förälderns intressen under processen.

Umgängesbegränsning

Om socialnämnden har ett fattat beslut om att begränsa en förälders umgänge med ett barn som vårdas enligt LVU kan föräldern överklaga detta beslut till domstol. Det finns som förälder i vissa fall möjlighet att bli tilldelad ett offentligt biträde och man har alltid möjlighet att på egen hand anlita ett ombud som företräder en under processen.