Konsumenttvistnämnd

Vid oenighet med advokat kring skäligheten av debiterat arvode kan du vända dig till Advokatsamfundets Konsumenttvistnämnd. Nämnden har till uppgift att pröva arvodestvister eller andra ekonomiska krav som en konsument riktar mot en advokat eller en advokatbyrå med anledning av tjänst som advokaten/byrån har utfört åt konsumenten. Innan Konsumenttvistnämnden prövar ärendet ska du först ha kontaktat advokaten för att försöka nå en lösning i samförstånd.

Kontaktuppgifter och mer information om Advokatsamfundets Konsumenttvistnämnd hittar du på nedan länk.

Advokatsamfundets Konsumenttvistnämnd

Kontakta oss

Kontakta oss idag för ett förutsättningslöst och kostnadsfritt samtal.

Ebba: 076-887 77 14
Eva: 0709-77 55 94

info@advokatgb.se

Fler kontaktuppgifter

Tack!

Vi återkommer inom kort.